Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 23/9/2021, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Chi đoàn Viện kiểm sát tỉnh tiến hành họp nhận xét, đánh giá, phân loại đoàn viên năm 2021.
Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng, Bí thư đảng ủy, cùng tập thể đoàn viên chi đoàn.
Đi vào nội dung cuộc họp, đồng chí Phan Hoàng Trung – Bí thư chi đoàn, thông qua nội dung cuộc họp và cách thức cũng như trình tự nhận xét, đánh giá cho từng đoàn viên chi đoàn. Tiếp theo từng đồng chí trình bày bản tự kiểm của bản thân sau đó tập thể chi đoàn nhận xét, đánh giá.


Từng đoàn viên Chi đoàn đọc bản tự kiểm và các đoàn viên khác nhận xét, đánh giá

Cuộc họp được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Căn cứ vào Hướng dẫn số 33-HD/TWĐTN-BTC ngày 07/10/2019 của Ban chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 – 2022, Kết quả đạt 100% đoàn viên chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho chi đoàn, đồng chí Huỳnh Văn Đặng đánh giá cao tinh thần đoàn kết của chi đoàn, thực hiện nhận xét đánh giá chân thật, mạnh dạn. Thời gian sắp tới, với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, tất cả Đoàn viên Chi đoàn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh niên, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng là rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của Ngành. Bên cạnh đó, chi đoàn cần chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.


Đồng chí Huỳnh Văn Đặng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi đoàn

Thay mặt chi đoàn, đồng chí Phan Hoàng Trung phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất nhiệm vụ, xây dựng Chi đoàn vững mạnh.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1