Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 06/QĐ-CCTHADS ngày 20/9/2021 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh phân công Chấp hành viên ông Huỳnh Chung Phương là Chủ tịch hội đồng tiêu hủy, đại diện Phòng tài chính, kế hoạch huyện Càng Long bà Nguyễn Thị Thúy Oanh – Chuyên viên, tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng bà Nguyễn Thị Mỹ Nhanh – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long.
Ngày 24/9/2021, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành kiểm tra vật chứng tiêu hủy theo Quyết định thi hành án số 1526 ngày 23/8/2021 và số 1588 ngày 30/8/2021 vật chứng gồm: 7.400 bao thuốc lá hiệu HERO, 4.100 bao thuốc lá hiệu JET; 900 bao thuốc lá hiệu SCOTT,  trước khi kiểm tra thì vật chứng còn được niêm phong, sau khi mở niêm phong tiến hành kiểm tra xác định đúng, đủ số lượng các vật chứng, tiến hành đem đi tiêu hủy bằng hình thức đốt.

Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng được tiến hành đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long