Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 30/9/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh phối hợp cùng Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự sơ thẩm về “Yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm, uy tín và công khai xin lỗi” giữa nguyên đơn bà Diệp Thị Vi Na, bà Sơn Thị NaeRy với bị đơn Ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Mỹ Quyên.
Đại diện VKSND tham gia kiểm sát xét xử tại phiên tòa là đ/c Phạm Thị Bé Em – Kiểm sát viên VKSND thành phố Trà Vinh.

Kiểm sát viên Phạm Thị Bé Em đọc phát biểu tại phiên tòa
Nội dung vụ án: Vào ngày 09/9/2020 gia đình bà Hoàng lợp mái tol làm lấn qua ranh đất gia đình bà Naery. Sau đó bà Hoàng, ông Thanh, bà Quyên dùng những từ ngữ không chuẩn mực xúc phạm đến bà Neary, bà ViNa, Từ đó bà Neary, bà ViNa khởi kiện đến tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh yêu bồi công khai xin lỗi và bồi thường về tổn thất tinh thần. Qua những chứng cứ trong quá trình chuẩn bị xét xử và thẩm vấn tại phiên tòa chứng minh việc xúc phạm của gia đình bà Hoàng là đúng sự thật. Từ đó, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần bằng một tháng lương cơ sở và được HĐXX chấp nhận.
Họp rút kinh nghiệm

Trong quá trình tham gia phiên tòa và kiểm sát việc tuân theo pháp luật, Kiểm sát viên đã tập trung theo dõi diễn biến của phiên tòa, chủ động tham gia xét hỏi làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án; ghi chép nội dung xét hỏi…Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện kiểm sát thành phố Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm để cho các thành viên tham dự rút kinh nghiệm đánh giá góp ý về ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa để tạo điều kiện cho Kiểm sát viên học hỏi nhau nhằm nâng cao kỷ năng nghiệp vụ trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Dương Văn Nhẹ

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh