Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, Ngày 21/02/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã đi vào phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2021 đối với Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Đoàn phúc tra do đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp Đoàn phúc tra có đồng chí Trần Văn To – Chi cục trưởng và các đồng chí Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Đ/c Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện kiến nghị số 100/KN-VKS ngày 21/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, Đoàn thống nhất với nội dung báo cáo và đi vào kiểm tra các hồ sơ, tài liệu. Kết quả cho thấy Chi cục THADS huyện Tiểu Cần đã khắc phục xong những vi phạm đã được chỉ ra qua công tác kiểm sát trực tiếp năm 2021.

Đ/c Trần Văn To phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn phúc tra

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đoàn phúc tra đánh giá cao những cố gắng của tập thể lãnh đạo và Chấp hành viên đã nghiêm túc tiếp thu và khắc phục tốt những hạn chế, vi phạm mà Viện kiểm sát đã chỉ ra. Đồng chí Trần Văn To đại diện lãnh đạo của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần thống nhất với kết luận của Đoàn và sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần