Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 23/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tham gia Kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản để bán đấu giá đối với người phải thi hành án ông Trần Văn Minh và bà Diệp Thị Liêng, địa chỉ: ấp Giồng Lớn B, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh theo Quyết định cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 18/3/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú để thi hành 02 Quyết định số: 38/2020/QĐST- DS, ngày 27/05/2020 và Quyết định số: 03/2019/QĐST- DS, ngày 16/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Trà Cú đã có hiệu lực. Theo đơn yêu cầu thi hành án của ông Đồ Thanh Hải và Quỹ tín dụng nhân dân xã Đại An.

Hình ảnh đoàn cưỡng chế trao đổi với ông Trần Văn Minh

Tiến hành cưỡng chế kê biên, lực lượng chức năng có tiến hành quay phim kiểm tra và ghi nhận quá trình đo đạc, cấm móc, đánh dấu vị trí tài sản được kê biên để bảo quản tài sản trong quá trình tiến hành bán đấu giá.

Quá trình cưỡng chế thi hành án dân sự diễn ra an toàn, đúng pháp luật, đảm bảo các Quyết định của Tòa án được thực thi, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Tác giả bài viết: Cao Văn Nở

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú