Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 17- 18/5/2022 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị số 141/KN-VKS  ngày 16/7/2021 của Viện KSND thị xã Duyên Hải tại Chi Cục Thi hành án dân sự (THADS) cùng cấp.

Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên.

Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng; đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 01/QĐ-VKS, Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 22/4/2022 về việc phúc tra việc thực hiện Kiến nghị năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng Chi Cục THADS thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả tổ chức khắc phục vi phạm trong việc tố chức thi hành án mà Viện kiểm sát đã phát hiện, Kiến nghị, đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ.

Qua việc Kiểm tra trực tiếp các hồ sơ vi phạm mà Viện kiểm sát đã phát hiện, Kiến nghị theo Kiến nghị số 141/KN-VKS ngày 16/7/2021 đoàn Kiểm sát nhận thấy Cơ quan THADS đã tiến hành khắc phục tốt các vi phạm mà Viện kiểm sát đã Kiến nghị. Tại buổi công bố Kết luận đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thay mặt đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả tích cực mà Cơ quan THADS đã đạt được trong việc khắc phục các vi phạm mà Viện kiểm sát kiến nghị.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng CCTHADS thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải