Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 28/7/2022 tại Hội trường Chi cục THADS huyện Duyên Hải, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát Chi cục THADS huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn kiểm sát. Tiếp đoàn có đồng chí: Ông Văn Lời – Chi cục phó Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và các đồng chí Chấp hành viên trong đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm sát đã thông qua kết quả Trực tiếp kiểm sát thời điểm từ 01/10/2021 đến 31/5/2022 và dự thảo kết luận tại buổi làm việc.

Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục thi hành án huyện Duyên Hải trong công tác thi hành án dân sự, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, như tỷ lệ giải quyết thi hành án xong là 67,03%, công tác thu, chi thi hành án kịp thời đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên đơn vị còn một số hạn chế nêu ra để Chi cục khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi được nghe dự thảo kết luận của Đoàn kiểm sát, đồng chí Ông Văn Lời đã chân thành tiếp thu, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục ngay những hạn chế mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên 

Nguồn tin: Phòng 8