Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

* Viện kiểm sát ND huyện Cầu Ngang:

Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang được thành lập năm 1998 đến nay đã trải qua 6 kỳ đại hội. Với chức năng là một tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động theo Luật Công đoàn và điều lệ quy định nhằm đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của công chức, người lao động trong đơn vị. Mỗi kỳ đại hội diễn ra, tổ chức công đoàn đều để lại những dấu ấn gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang.

Ngày 17/02/2023, tại kỳ Đại hội lần thứ VI này, Ban Chấp hành Công đoàn khoá V đã thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại. Kết quả nổi bật nhất là việc phối hợp tốt với Lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua của Ngành và địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ban chấp hành khoá V

Ban chấp hành công đoàn khoá V còn thông qua Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành và các văn kiện khác của đại hội để tập thể thảo luận.

Tập thể thảo luận

Kết quả, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VI với 03 đồng chí, với số phiếu bầu tín nhiệm đạt 100%, đồng chí Trần Thị Ngọc Thơ được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn. Đại hội cũng đã tiến thành bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết Đại hội lần VI với kết quả 100% phiếu tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ban chấp hành công đoàn khoá VI quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần cùng Ban lãnh đạo xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

* Viện kiểm sát ND huyện Duyên Hải:

Ngày 17/02/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân huyện Duyên Hải đã tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tăng Phước Tới – Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ – Viện trưởng Viện KSND huyện Duyên Hải cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn trong đơn vị.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua Báo cáo

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát ND huyện Duyên Hải đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt Quy chế dân chủ… Tuyên truyền, vận động công chức và người lao động thực hiện nghiêm các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp các quỹ phúc lợi xã hội như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ phòng chống thiên tai; mái ấm công đoàn…Đồng thời, đã quan tâm chăm lo đến đời sống của đoàn viên giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đều nhất trí cao với nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời tham gia góp ý các giải pháp và phương hướng để Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Duyên Hải thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Tăng Phước Tới Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tăng Phước Tới – Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ – Viện trưởng Viện KSND huyện Duyên Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động mà Công đoàn VKSND đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới và đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 2028 ra mắt hạ quyết tâm

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn đã bầu: Đ/c Võ Tấn Lợi – Chủ tịch; Đ/c Kim Mau – Phó Chủ tịch và Đ/c Huỳnh Minh Phụng – Ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí là đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; Ban chấp hành khóa mới cũng đã tặng hoa và quà cho 01 đồng chí Ủy viên BCH khóa cũ không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

* Viện kiểm sát ND huyện Càng Long:

Thực hiện Kế hoạch số: 10/KH-LĐLĐ ngày 10/4/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Càng Long tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội IX Công đoàn huyện Càng Long nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ngày 03/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Phan Văn Quân, Bí thư chi bộ và 14/14 đoàn viên công đoàn.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 -2023 và mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trên cơ sở những kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 -2023, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về những nội dung và phương hướng hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ: Hàng năm có 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn được học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết công đoàn các cấp; 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa, nông thôn mới; Đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao do Công Đoàn cơ sở, Liên đoàn lao động huyện phát động; 100% đoàn viên công đoàn duy trì tham gia góp vốn xoay vòng theo lương hàng tháng để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Vận động 100% đoàn viên Công đoàn tham gia đóng các loại quỹ do Công đoàn cấp trên và địa phương phát động; Công Đoàn hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 01 đồng chí; Hàng năm có 100% nữ đoàn viên Công đoàn đăng ký phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuối năm xét đạt từ 90% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu.

Toàn cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Văn Quân đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và các cá nhân đoàn viên Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Văn Quân, Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Huỳnh Thanh Huấn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ban chấp hành Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”. Ban chấp hành Công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

* Viện kiểm sát ND thành phố Trà Vinh:

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh, về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở  và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 03/3/2023 Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có tập thể Ban Lãnh đạo Viện cùng các đồng chí là đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần V nhiệm kỳ 2023-2028 cho tập thể công đoàn viên đơn vị tham gia thảo luận, đóng góp. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, phối hợp với Cấp uỷ, chính quyền kịp thời triển khai đến công chức và người lao động học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giúp cho đoàn viên nắm bắt kịp thời các chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả tổng kết thi đua hằng năm Công đoàn đơn vị đều đạt “Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen.

Tại Đại hội công đoàn cơ sở lần V nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội đã giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới. Kết quả Đại hội đã bầu 03 đồng chí là ứng cử viên tiêu biểu được toàn thể Đại hội tín nhiệm tham gia vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lần V ra mắt hạ quyết tâm

Thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đồng chí Huỳnh Quang Hậu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, chân thành cảm ơn tập thể công đoàn viên đơn vị đã tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới hứa sẽ cùng Ban Chấp hành nổ lực phát huy tính năng động, sáng tạo cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

* Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè:

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cầu Kè, Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè, ngày 09/3/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Cầu Kè tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Hoàng Dũng, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè và toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn đã tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã tiếp thu để hoàn chỉnh bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2023 – 2028, bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn và 02 đồng chí là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn huyện Cầu Kè lần thứ IX.

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Thạch Săm Át đại diện Ban Chấp hành công đoàn khoá mới hứa trước Đại hội và toàn thể đoàn viên sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích chính đáng cho công chức, người lao động của đơn vị.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới (2023 – 2028), mong rằng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu xếp loại Công đoàn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

* Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành:

Vào chiều ngày 10/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần X, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 14 đại biểu. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Quốc Tổng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Quang cảnh đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Châu Thành đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị… Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Châu Thành luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động công chức và người lao động thực hiện nghiêm các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đ/c Nguyễn Thị Tú Anh, Chủ tịch CĐCS thông qua báo cáo

Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn đã quan tâm, chăm lo đến đời sống của đoàn viên trong đơn vị; tích cực vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn cấp trên phát động.

Đ/c Lê Quốc Tổng, Bí thư chi bộ phát biểu

Đồng chí Lê Quốc Tổng thay mặt Chi bộ đã biểu dương những nổ lực, cố gắng của Ban chấp hành, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện KSND huyện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần phải năng động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức hoạt động của Công đoàn để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh, Chủ tịch; đồng chí Hoàng Thanh Tâm, Phó Chủ tịch; đồng chí Kim Thị Minh Hằng, Ủy viên. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và bầu Đại biểu để tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Đ/c Lê Quốc Tổng, Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn khoá mới

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp với một niềm tin ở Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của các đoàn viên Công đoàn, trong thời gian tới Công đoàn cơ sở sẽ luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ  công tác được giao./.

* Viện kiểm sát ND thị xã Duyên Hải:

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ ngày 12/4/2022 của LĐLĐ thị xã Duyên Hải về “Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thị xã Duyên Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội, sáng ngày 14/3/2023 Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát thị xã Duyên Hải đã tổ chức Đại hội Công đoàn cở sở.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Tấn Kiệp, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KSND thị xã Duyên Hải và toàn thể công đoàn viên trong đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 -2023 và mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa I nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trên cơ sở những kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 -2023, với tinh thần thẳng thắng, chân thành các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến, đánh giá về những kết quả đạt được và nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Biểu quyết và thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Dương Tấn Kiệp biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được như: chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích của công đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng đoàn viên để phối hợp cùng với lãnh đạo đơn vị tạo mọi điều kiện để công đoàn viên an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ,.. Đồng thời mong muốn Ban chấp hành Công đoàn khoá mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã được, các đoàn viên Công đoàn sẽ phát huy duy trì những điểm mạnh giữ vững đoàn kết nội bộ, cố gắng phấn đấu hơn nữa để hoàn thành suất xắc các chỉ tiêu cũng như phương hướng đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Đ/c Dương Tấn Kiệp  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn đã bầu: đồng chí Đỗ Thị Thuỳ Trang, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trương Thanh Hà, tái đắc cử Phó Chủ tịch và đồng chí Mai Chí Linh,Ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí là đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt hạ quyết tâm

Thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đồng chí Đỗ Thị Thuỳ Trang, chân thành cảm ơn tập thể công đoàn viên đơn vị đã tín nhiệm. Trong nhiệm kỳ mới sẽ cùng Ban Chấp hành nổ lực phát huy tính năng động, sáng tạo, gắn kết cùng toàn thể đoàn viên công đoàn tạo sự đoàn kết trong đơn vị. Ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

* Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần:

Vào chiều ngày 16/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Kim Thoa, Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Tiểu Cần; Đ/c Trần Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần cùng toàn thể 13/13 đoàn viên công đoàn là công chức, người lao động tại đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thị Màu thông qua Báo cáo

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Màu, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Tiểu Cần đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị; tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào do Liên đoàn lao động cấp trên phát động; đảm bảo quan tâm, chăm lo, bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên; tuyên truyền, vận động công chức và người lao động thực hiện nghiêm các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với những thành tích đã đạt được, tập thể Công đoàn cơ sở VKSND huyện Tiểu Cần đã được tặng 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 01 Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh; hằng năm đều được LĐLĐ huyện công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đối với cá nhân được tặng 02 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, 04 Giấy khen của LĐLĐ huyện.

Đ/c Trần Thị Kim Thoa, Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần phát biểu

Đồng chí Trần Thị Kim Thoa, Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Tiểu Cần phát biểu chỉ đạo Đại hội đã biểu dương những nổ lực, cố gắng của Ban chấp hành, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã không ngừng phấn đấu để xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần phải năng động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức hoạt động của Công đoàn để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Màu và Đoàn Văn Thắng và bầu 02 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Thị Màu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khoá mới

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động hãy phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Tác giả bài viết: Đức Thắng – Minh Phụng – Thanh Huấn – Tuấn Lộc – Hồng Nhung – Thanh Tâm – Việt Thanh – Văn Thắng
Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Ngang – Duyên Hải – Càng Long – TP. Trà Vinh – Cầu Kè – Châu Thành – TX. Duyên Hải – Tiểu Cần