Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 02, chiều ngày 24/3/2023 tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm: Ông Nguyễn Thanh Tùng, chức vụ Chấp hành viên, Chủ tịch hội đồng;  Bà Phan Thị Kim Quý, đại diện Phòng TC-KH thành phố Trà Vinh, chức vụ: Ủy viên; Đại diện Viện Kiểm sát nhân kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng: Đồng chí Huỳnh Quang Hậu, Kiểm sát viên.

Tại buổi kiểm sát, Kiểm sát viên VKSND thành phố Trà Vinh đã kiểm sát chặt chẽ, đối chiếu vật chứng đã được niêm phong, kiểm tra tình trạng niêm phong vật chứng, về số lượng, chủng loại được thể hiện trong bản án, đồng thời mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với nhiều phương pháp khác nhau.

Đối với vật chứng không đốt cháy được (như dao tự chế, kéo,dây kim loại…) thì áp dụng các biện pháp bẻ cong, cắt; với các vật dễ cháy (như: bài tây, ống nhựa) thì sử dụng biện pháp đốt cháy hoàn toàn; đối với các chất ma túy thì được hòa tan trong nước rồi xả thải…. để các vật chứng không còn chức năng sử dụng

Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác thi hành án dân sự của VKSND thành phố Trà Vinh là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho công tác xử lý vật chứng được thực hiện đúng quy định pháp luật, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Huỳnh Quang Hậu

Nguồn tin: VKSND TP. Trà Vinh