Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Chiều ngày 29/3/2023, VKSND thành phố Trà Vinh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến vụ án hôn nhân và gia đình “Ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con” giữa nguyên đơn bà T.T.H; bị đơn ông N.N.T. Kiểm sát xét xử tại phiên tòa là Kiểm sát viên Nguyễn Thị Mỹ Phượng; điểm cầu thành phần tại Tòa án nhân dân huyện Trà Cú.

Trong quá trình xét xử, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ phiên tòa, tham gia hỏi đương sự để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Qua đó phát biểu quan điểm và được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Phiên tòa trực tuyến được diễn ra nghiêm túc, trật tự, đường truyền mạng giữa các điểm cầu ổn định đảm bảo cho việc xét xử.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là phù hợp với xu hướng hiện nay. Tổ chức xét xử của các phiên tòa theo hình thức trực tuyến sẽ tiếp cận được những ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng chủ trương, yêu cầu công tác cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy tiến trình tố tụng diễn ra nhanh chóng, kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự tham gia phiên tòa, tiết kiệm được thời gian và chi phí xã hội.

Tác giả bài viết: Dương Văn Nhẹ

Nguồn tin: VKSND TP. Trà Vinh