Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thông báo việc tuyển dụng công chức kế toán năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 01 công chức kế toán làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
  2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

          – Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

          – Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi;

           – Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, về chính trị hiện tại, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

          – Có phẩm chất đạo đức tốt;

          – Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng.

          2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

  – Có trình độ đại học chuyên ngành kế toán trở lên.

          – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);

          – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển

3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (nộp 02 phiếu): Theo mẫu Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức VKSND.

– Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

– Ảnh 4×6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (nộp 02 bộ)

– Lý lịch tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú (theo mẫu);

– Bản sao giấy khai sinh; căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

3.3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu và hồ sơ

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Trà Vinh.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh     Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính; không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đạt sơ tuyển.

  1. Hình thức và ưu tiên trong tuyển dụng

          4.1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển.

          4.2. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của VKSND tối cao.

  1. Thời gian, địa điểm thi và lệ phí thi tuyển

          5.1. Thời gian, địa điểm thi: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ có thông báo sau.

          5.2. Lệ phí thi tuyển: Được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức – cán bộ