Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh” và Công văn số 05/LĐLĐ ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Liên đoàn Lao động huyện Duyên Hải về ra quân thực hiện vệ sinh cảnh quang môi trường nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đồng thời tạo vẽ mỹ quan sáng-xanh-sạch-đẹp chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ngày 11/7/2023, Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Duyên Hải phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phát động đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị tiến hành vệ sinh dọn dẹp xung quanh khuôn viên trụ sở.

Quét dọn và cắt cỏ dại

Nhằm xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ, mỹ quan và đảm bảo vệ sinh công sở toàn thể công chức và người lao động đã tích cực hưởng ứng thực hiện: cắt cỏ dại, thu nhặt rác thải, cắt tỉa cây cảnh…góp phần tạo không gian thoáng mát, xanh, sạch, đẹp tạo điều kiện môi trường thuận lợi thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ; cũng như chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định và đón bằng công nhận huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Cắt tỉa cây cảnh và thu nhặt rác thải

Qua buổi vệ sinh lao động đã tuyên truyền đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và xem đây là việc làm thường xuyên trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Phụng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Duyên Hải