Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 04/7/2023, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa người khởi kiện là ông Võ Đức Thuận và người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Kiểm sát viên Trần Thị Kim Thoa kiểm sát xét xử tại phiên tòa.Tham dự phiên tòa có Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng 9 và đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Quá trình giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu hồ sơ, các văn bản pháp luật có liên quan, chuẩn bị đề cương xét hỏi và dự thảo bài phát biểu theo quy định. Đối với vụ án này, Kiểm sát viên đã chủ động thực hiện vẽ sơ đồ tư duy để báo cáo án với Lãnh đạo.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, kiểm sát toàn bộ diễn biến phiên tòa, thể hiện được bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin; kiểm sát thủ tục bắt đầu phiên tòa đảm bảo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính; tham gia hỏi người khởi kiện, người bị kiện, để làm rõ nội dung vụ án.

Kiểm sát viên Trần Thị Kim Thoa kiểm sát xét xử tại phiên tòa

Qua phiên tòa rút kinh nghiệm, tạo điều kiện cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình tiếp cận thực tế, học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên tham gia phiên tòa, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ./.

Một số hình ảnh khác tại phiên tòa trực tuyến:

Tác giả bài viết: Cẩm Tú

Nguồn tin: Phòng 9