Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 15/8/2023, Trại giam Bến Giá-Cục C10 Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân và ký kết Quy chế phối hợp cho những năm tiếp theo.

Trong 03 năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị là bảo đảm quyền con người được thực hiện một cách kịp thời và đầy đủ theo Hiến pháp năm 2013; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; việc thông báo tình hình và cung cấp thông tin và giải quyết những vấn đề đột xuất xảy ra ở Trại giam; công tác trực tiếp kiểm sát định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; công tác lập hồ sơ đề nghị và kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; số phạm nhân vi phạm nội quy trại giam bị xử lý kỷ luật, số phạm nhân bị xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù loại kém luôn giảm so với cùng kỳ hàng năm và những năm trước,…Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều nhất trí nội dung của báo cáo sơ kết về những kết quả tích cực trong việc phối hợp thực hiện các nội dung của Quy chế giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Trại giam Bến Giá.

Lãnh đạo hai đơn vị ký Quy chế phối hợp cho những năm tiếp theo

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo hai đơn vị đánh giá cao những kết quả công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Trại giam Bến Giá trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo, yêu cầu phòng nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Trại giam Bến Giá tăng cường hoạt động trao đổi, phối hợp công tác; tham mưu cho lãnh đạo các biện biện pháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định nêu trong Quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn Trại giam và thực hiện đúng chề độ chính sách, pháp luật đối với phạm nhân.

Đồng chí Nguyễn Thế Phong- Trưởng Phòng 8 thông qua báo cáo sơ kết

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Trại giam Bến Giá đã tiếp tục ký kết Quy chế hợp trong công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân trong những năm tiếp theo.

 

                        Tác giả: Phòng 8, Viện KSND tỉnh