Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành xác minh lại vụ việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Kè ra Quyết định chưa có điều kiện thi hành án(Xác minh từ 3% đến 5% trên tổng số án chưa có điều kiện thi hành).

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến ngày 21 tháng 9 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành xác minh lại vụ việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Kè ra Quyết định chưa có điều kiện thi hành án tại UBND xã Phong Phú và UBND xã Phong Thạnh.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè do đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên Trần Thanh Vân – Thành viên. Tiếp Đoàn có các đồng chí là Phó chủ tịch UBND xã và các đồng chí là   công chức địa chính của xã.

Qua kết quả xác minh 02 của xã nhận thấy: Có 240 việc Chi cục thi hành án đã xác minh phù hợp với kết quả thẩm tra, xác minh lại của Viện kiểm sát và 01 việc chưa phù hợp với kết quả xác minh lại của Viện kiểm sát. Do đó Viện kiểm sát yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự tổ chức xác minh lại để làm cơ sở ra quyết định tiếp tục thi hành án.

                                                                   Tác giả bài viết: Thạch Tha

                                                                   Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè