Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 29/9/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè phân công đồng chí Trần Thanh Vân – Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong 04 (Bốn) bản án hình sự về các tội “Cố gây thương tích, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản”

Theo Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số: 06/QĐ-CCTHADS ngày 21/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản theo các Quyết định thi hành án số: 450, 554, 555, 556/QĐ – CCTHADS cùng ngày 09/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy và Kiểm sát viên đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ vật chứng, tài sản được thể hiện trong Bản án và Quyết định thi hành án. Sau khi kiểm tra, Hội đồng tiêu hủy thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản như: đối với ma túy thì hòa vào nước và đổ bỏ; đối với những vật dễ cháy thì tiến hành đốt cháy; những vật không đốt cháy được thì đập vỡ, bẻ cong hoặc làm biến dạng đến mức không thể sử dụng được.

Kiểm sát viên kiểm tra vật chứng trước khi tiêu hủy

Qua kiểm sát, nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng.

Tác giả bài viết: Thạch Tha.

                                                                  Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè