Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 08/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Công văn số 1687-CV/BTGTU về việc tuyên truyền cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 377-KH/BTGTW, ngày 01/11/2023 “về tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Trên trang tin điện tử https://baocaovien.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://mọj.gov.vn/; https://timhieuchinhsachphapluatpctntc.moj.gov.vn/Pages/HomepageCuocThi.aspx

Để Cuộc thi đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tuyên truyền, phát động đến toàn thể công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đơn vị nắm để tham gia cuộc thi.

kh – 377 – to chuc cuoc thi trac nghiem truc tuyen tim hieu cspl ve phong chong tntc-2

qd- 2961 quyet dinh ban hanh the le cuoc thi tac nhiem tim hieu cs pl ve phong chong tntc-3

cv-1687 tuyen truyen cuoc thi tt ve phong chong tham nhung tieu cuc.signed.signed-1

Tác giả bài viết: Trần Thanh Lan