Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 23/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành kiểm sát việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc cưỡng chế, kê biên đối với người phải thi hành án là: bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, sinh năm: 1980 và ông Lê Văn Ngân, sinh năm: 1975 cùng địa chỉ: ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để đảm bảo thi hành án. Đại diện VKSND huyện Trà Cú là đồng chí Cao Văn Nở, Kiểm sát viên.

Kiểm sát viên kiểm sát cưỡng chế, kê biên tài sản

Theo Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án số: 66/2023/QĐCNHGT-DS ngày 06/12/2023 và 54/2023/QĐCNHGT-DS ngày 09/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện Trà Cú ghi nhận bà Phạm Thị Ngọc Tuyết và ông Lê Văn Ngân còn nợ của ông Lê Văn Giao số tiền 783.750.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án, nợ của bà Lữ Thị Mỹ Dung số tiền 7.679.150.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Ông Ngân, bà Tuyết không tự nguyện thi hành án. Qua quá trình làm việc ông Ngân, bà Tuyết không đồng ý cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú kê biên các tài sản nên trên để đảm bảo thi hành án cho bà Dung và ông Giao và kiên quyết chống đối. Từ đó Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú ban hành Kế hoạch về việc cưỡng chế thi hành án số: 22/KH-CCTHADS ngày 10/01/2024 theo Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 05/01/2024.

Tài sản cưỡng chế, kê biên gồm:

– Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 549, 516, 515, 551, 1412, 439, 548, 1490 tờ bản đồ số 4,, tọa lạc ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

– Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 403, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Các tài sản nêu trên đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Chi nhánh Trà Vinh – PGD Trà Cú và Ngân hàng Nông nghiệp, phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh – PGD Đại An tổng số tiền 1.700.000.000 đồng. Ngân hàng đồng ý cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú kê biên đối với các tài sản nêu trên để đảm bảo thi hành án.

Dưới sự kiểm sát chặt chẽ của đại diện Viện kiểm sát, công tác cưỡng chế thi hành án đã được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Sự tham gia của Kiểm sát viên tại cuộc cưỡng chế thi hành án thể hiện trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát trong công tác thi hành án dân sự, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo hiệu lực của bản án và tính nghiêm minh của pháp luật./.

Tác giả: Dương Văn Nhẹ

Nguồn tin: VKS huyện Trà Cú