Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 và Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, ngày 07/3/2024 liên ngành Viện kiểm sát – Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè tổ chức họp bàn bạc, thống nhất giải quyết vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ.

Đồng chí Thái Thị Thể – Kiểm sát viên phát biểu quan điểm

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Minh Tới – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã báo cáo tình hình giải quyết vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ. Đến thời điểm hiện tại chưa có quyết định phục hồi giải quyết. Cũng tại cuộc họp, các đồng chí Kiểm sát viên, Điều tra viên được phân công giải quyết đã báo cáo nội dung từng vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; những khó khăn, vướng mắc, quan điểm trong đánh giá tài liệu, chứng cứ và đề xuất quan điểm để Lãnh đạo liên ngành xem xét, thống nhất đường lối giải quyết.

Qua cuộc họp, Liên ngành Viện kiểm sát – Cơ quan CSĐT thống nhất phục hồi giải quyết đối với 08/15 nguồn tin, các nguồn tin tạm đình chỉ còn lại chưa có quyết định phục hồi tiếp tục tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đặc biệt xem xét đến thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự để tiến hành giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Đối với 18 vụ/06 bị can tạm đình chỉ điều tra, Liên ngành thống nhất tiếp tục chỉ đạo Kiểm sát viên và Điều tra viên phối hợp nghiên cứu hồ sơ, lên kế hoạch xác minh, truy tìm đối tượng (vì đa số những vụ án tạm đình chỉ do bị can trốn khỏi địa phương hoặc chưa xác định được bị can).

Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng phát biểu kết luận

Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng nhấn mạnh, qua cuộc họp liên ngành Viên kiểm sát – Cơ quan CSĐT, Lãnh đạo liên ngành đã thống nhất quan điểm giải quyết  vụ án, vụ việc tạm đình chỉ phức tạp có nhiều khó khăn, vướng mắt. Qua đó, yêu cầu Điều tra viên và Kiểm sát viên cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh giải quyết đảm bảo thời hạn theo đúng quy định pháp luật./.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè