Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 21/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần tổ chức phiên tòa dân sự sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án về “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”, giữa nguyên đơn chị Thạch Thị Na Ri và bị đơn chị Thạch Thị Sa Bết. Kiểm sát viên Nguyễn Thị Hoàng Danh kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Phiên tòa xét xử trực tuyến được tổ chức tại hai điểm cầu gồm: Điểm cầu trung tâm là tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Tiểu Cần và điểm cầu thành phần đặt tại UBND xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Điểm cầu tại Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần

Về nội dung vụ án được đưa ra xét xử trực tuyến có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ rõ ràng, cụ thể: nguyên đơn chị Thạch Thị Na Ri khởi kiện yêu cầu bị đơn Thạch Thị Sa Bết có nghĩa vụ trả số tiền hụi còn nợ tổng cộng bằng 60.000.000 đồng, tại phiên tòa người đại diện của nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 32.190.000 đồng. Bị đơn đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt lần 02 không có lý do và không có đơn xin xét xử vắng mặt. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát viên đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả số tiền hụi còn nợ bằng 27.810.000 đồng, và đình chỉ phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 32.190.000 đồng và được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Phiên tòa được lựa chọn đáp ứng yêu cầu tổ chức xét xử trực tuyến, tuân thủ các quy định chung về an toàn thông tin, quản lý dữ liệu; đường truyền mạng và chất lượng âm thanh, hình ảnh được đảm bảo tốt trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa.

HĐXX đang tiến hành hỏi người đại diện của nguyên đơn tham gia phiên tòa tại điểm cầu tại UBND xã Hiếu Trung

Việc tổ chức phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến sẽ giúp các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp cận được những ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng chủ trương, yêu cầu cải cách tư pháp và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong cả hai ngành Tòa án và Viện kiểm sát.

Tác giả bài viết: Thạch I Ran

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần