Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 29/3/2024, tại Hội trường VKSND tỉnh Trà Vinh, Cụm thi đua số 13 ngành Kiểm sát nhân dân (gồm Viện kiểm sát nhân dân 06 tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh – Cụm trưởng Cụm thi đua số 13; đồng chí Đinh Gia Hưng – Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng – Cụm phó Cụm thi đua số 13 cùng các thành viên còn lại trong Cụm gồm Lãnh đạo VKSND các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Ngoài ra còn có các đại diện Cụm thi đua số 10 năm 2023 gồm VKSND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng với các công chức tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm; lãnh đạo các Phòng và Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố, thị xã thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh đã nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu về dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua, đánh giá cao những nổ lực phấn đấu của VKSND các tỉnh trong Cụm thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và 2024 đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành đề ra, góp phần chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành kiểm sát giao cho. Nhiều tỉnh đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ như Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và riêng năm 2023 có 06 tỉnh đã nhận Cờ thi đua của Ngành kiểm sát gồm Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh và Vĩnh Long. Sang năm 2024, các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua khen thưởng với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, các thành viên trong Cụm thi đua số 13 tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024 với quyết tâm cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước để năm sau phải đạt được thành tích cao hơn năm trước, thi đua trở thành mục tiêu và động lực phấn đấu của từng tập thể và cá nhân trong Cụm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, VKSND tỉnh Trà Vinh cũng đã tổ chức buổi chia tay với các thành viên trong Cụm thi đua số 10 năm 2023 gồm VKSND các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, mặc dù không còn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong Cụm thi đua mới của năm 2024 nhưng với tinh thần gắn bó, đoàn kết trong suốt quá trình công tác các năm qua, các đơn vị đã có sự gắn kết chặt chẽ, cùng nhau nổ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, với tinh thần khách quan, dân chủ, công bằng, minh bạch đã kịp thời suy tôn những đơn vị đạt thành tích cao trong công tác và đề nghị cấp trên khen thưởng. Năm 2024, VKSND tỉnh Trà Vinh cũng như các thành viên mới trong Cụm thi đua số 13 rất mong muốn được tiếp tục gắn bó, đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác và trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chia tay Cụm thi đua số 10 năm 2023

Đại diện cho Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 năm 2023, đồng chí Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của VKSND tỉnh Trà Vinh đã nhiệt tình tổ chức buổi chia tay đầy thân mật và tình cảm với các thành viên của Cụm thi đua cũ, nơi mà các thành viên đã cùng nhau phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, cùng đoàn kết, nổ lực để tìm ra giải pháp vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Mặc dù chia tay nhưng đơn vị VKSND tỉnh Đồng Tháp cũng như các thành viên khác trong Cụm thi đua số 10 năm 2023 sẽ sẵn sàng phối hợp, giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm để tiếp tục duy trì sự đoàn kết gắn bó mà các đơn vị đã xây dựng trong thời gian qua.

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu cảm nghĩ tại buổi chia tay thành viên Cụm thi đua số 10 năm 2023

Đi vào nội dung chính của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh đã thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 và đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh thông qua Bản giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 13. Căn cứ theo các Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác Ngành kiểm sát nhân dân và công tác thi đua khen thưởng năm 2024; Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Ngành KSND, Cụm thi đua số 13 tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”; phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, gắn thi đua yêu nước với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác của Ngành năm 2024 và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, chú trọng giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong công tác thi đua khen thưởng một cách thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh thông qua Bản giao ước thi đua năm 2024

Sau khi các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp để cùng nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, học hỏi kinh nghiệm, tất cả các đại diện của thành viên Cụm thi đua số 13 đều thống nhất với Kế hoạch phát động và Bản giao ước thi đua năm 2024 nên cùng nhau đi tới ký kết giao ước thi đua, tất cả 06/06 VKSND tỉnh trong Cụm đều thống nhất đăng ký danh hiệu thi đua “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Thành viên Cụm thi đua số 13 tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh khẳng định mặc dù năm 2024 có sự thay đổi các thành viên của Cụm thi đua nhưng các đơn vị với quyết tâm đổi mới, sáng tạo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua của Ngành phát động, đề cao công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm để thực hiện đạt và vượt kế hoạch, giao ước thi đua đã đề ra. Riêng VKSND tỉnh Trà Vinh sẽ phấn đấu hoàn thành tốt vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 13 trong năm 2024 để cùng với các thành viên trong Cụm thực hiện tốt các phong trào thi đua của năm.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 13 ngành Kiểm sát nhân dân đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi để chào đón những thắng lợi mới trong năm 2024.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp