Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 06/6/2024, tại Hội trường UBND huyện Tiểu Cần ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng cùng 50 đại biểu là hội viên Hội Luật gia của huyện tham dự Hội Luật gia huyện Tiểu Cần tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tham gia Đại hội có sự góp mặt của ông Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Vĩnh Bình – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh Trà Vinh; ông Hồ Như Biển – UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện; ông Lê Chí Thảo – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND.

Trong nhiệm kỳ qua, Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần phối hợp với Hội Luật gia cùng với các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung về tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình; Luật dân sự; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Luật giao thông đường bộ và đặc biệt là Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ “Về họ, hụi, biêu, phường”… Bên cạnh đó, Viện kiểm sát còn phối hợp với Hội luật gia, Trung tâm trợ giúp pháp luật tỉnh Trà Vinh, Phòng Tư pháp, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam điôxin; UBND các xã, thị trấn tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 71 cuộc, có 5.029 lượt người tham dự. Đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế – xã hội của huyện và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Với những đóng góp đã đạt được, Viên kiểm sát ND huyện Tiểu Cần vinh dự được Hội Luật gia huyện Tiểu Cần tặng Giấy khen cho tập thể đơn vị và cá nhân đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng.

Đ/c Nguyễn Hùng Cường vinh dự nhận Giấy khen

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 10 đại biểu, 05 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát được bầu tham gia vào Ban chấp hành Hội Luật gia huyện Tiểu Cần khóa III nhiệm kỳ 2024 – 2029 và là đại biểu tham dự Đại hội cấp trên.

 

Đ/c Nguyễn Hùng Cường được bầu vào Ban chấp hành Hội luật gia huyện Tiểu Cần Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội biểu quyết thống nhất đề ra 06 chỉ tiêu phấn đấu phát triển từ 20 hội viên trở lên; công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật lưu động đạt từ 90% trở lên; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên đạt từ 80% trở lên và có trên 80% cán bộ, hội viên chuyên trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh yêu cầu Hội Luật gia huyện Tiểu Cần sớm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội luật gia khóa mới để làm cơ sở hoạt động cho cả nhiệm kỳ; tiếp tục chú trọng công tác phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tác giả bài viết: Thạch I Ran

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần