Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 09/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính tại Viện kiểm sát tỉnh kết nối đến 09 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban Cán sự đảng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng trực thuộc; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính của VKSND tỉnh Trà Vinh.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo sơ kết bằng video clip, kết quả công tác trong 06 tháng đầu năm 2024 cho thấy Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Trà Vinh đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”.  Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 02 nhiệm vụ trọng tâm đột phá về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả, không có trường hợp nào bị Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời ban hành 30 kiến nghị, 12 kháng nghị để khắc phục các vi phạm. Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Trà Vinh đã ban hành 17 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các công tác của VKSND hai cấp, đặc biệt là Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và Nghị quyết chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ban hành Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng tại các đơn vị cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện.

Điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện tham dự Hội nghị

Tại phần thảo luận, các đồng chí Lãnh đạo phòng và Viện trưởng VKSND cấp huyện đã trình bày ý kiến thảo luận, tham luận nêu lên được những kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp khắc phục cùng với những đề xuất, kiến nghị có chất lượng để góp phần tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của Ngành.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách yêu cầu các đơn vị phải chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được xác định, đồng thời đề ra những biện pháp phù hợp để khắc phục, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội, của Ngành và phục vụ tình hình chính trị ở địa phương theo Kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt Quy chế phối hợp với cơ quan Công an trong giải quyết nguồn tin về tội phạm; rà soát, kiểm sát chặt chẽ các vụ, việc tạm đình chỉ ở cả hai cấp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tình trạng án trả điều tra bổ sung. Tiếp tục nâng cao chất lượng khâu đột phá trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, trong đó cần tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề tập huấn về án dân sự bị hủy, sửa. Các đơn vị không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành, nhất là thực hiện nghiêm Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin dành riêng cho cấp phòng và cấp huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể và chuẩn bị tốt cho việc tham gia cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Sau một buổi làm việc tích cực với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Văn phòng VKSND tỉnh Trà Vinh