Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Để thực hiện tốt khâu công tác đột phá năm 2014 là tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, ngày 09/6/2014 Viện kiểm sát huyện Cầu Kè đã cùng Cơ quan điều tra, Toà án nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Chi cục thuế huyện tiến hành ký kết Quy chế số 293/QC – LN về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ngành trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
Tiếp theo VKS đã tổ chức tốt việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật; Chủ động nắm chắc tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện; kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ; kiểm sát chặt chẽ các thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết; Thường xuyên tổ chức họp liên ngành nhằm giải quyết các tin báo còn gặp vướng mắc, từ đó thống nhất được đường lối xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
       Lãnh đạo Viện họp chọn công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu đột phá trong năm 2014
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa nêu, từ đầu năm 2014 đến nay chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của VKS nhân dân huyện Cầu Kè đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.
Kết quả 6 tháng đầu năm 2014: Tổng số tin báo Viện kiểm sát thụ lý trong 06 tháng đầu năm 2014: 40 tin báo, giải quyết: 34 (đạt 74,41%), còn lại 11 tin báo, không có trường hợp tin báo quá hạn; đã tiến hành kiểm sát trực tiếp một cuộc về việc chấp hành pháp luật trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan điều tra và ban hành kiến nghị sửa chữa.
Từ những kết quả nêu trên VKS nhân dân huyện Cầu Kè đã được Đoàn kiểm tra công tác 06 tháng đầu năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh kết luận về cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm (Chuyên viên VKSND huyện Cầu Kè)