Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 03/02/2015, tại Hội trường đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015.
Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lâu- Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và các đồng chí Trưởng phòng 1 và Chánh văn phòng Viện tỉnh; các đồng chí đại diện cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và một số ban, ngành huyện Duyên Hải cùng toàn thể công chức, kiểm sát viên trong đơn vị.


Đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Tấn Kiệp-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe triển khai Kế hoạch số 10/KH/VKS-VP của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2015, báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2014, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, kế hoạch thi đua năm 2015 của Viện KSND huyện Duyên Hải.
Trong phần thảo luận: các đại biểu cơ bản nhất trí về kết quả công tác Kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015; đi sâu tranh luận về các vấn đề còn vướng mắc trong năm qua như: Việc thực hiện Quy chế liên ngành 06, việc vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết quả giám định thương tích tạm thời, đến nay chưa tháo gỡ được,…


Toàn cảnh hội nghị


Đồng chí nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Trần Đạt Thông, Phó chủ tịch Ủy ban  nhân dân phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Lâu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị

Trong phần kết luận, đồng chí Dương Tấn Kiệp đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp trong Hội nghị và nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh, của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, song song đó hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn và hạ quyết tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015 bằng những giải pháp cụ thể để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng Nhà nước giao phó.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong buổi chiều cùng ngày.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ (VKS Duyên Hải)