Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chiều ngày 05/02/2015 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Trần Ngọc Giàu – Huyện uỷ viên – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng các đồng chí đại diện phòng 5, phòng 3 Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự và đài phát thanh dự đưa tin cùng toàn thể công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè.


Đồng chí Võ Hoàng Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe nội dung Kế hoạch số 10/KH/VKS-VP ngày 29/01/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2015 của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh, báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2014, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, kế hoạch thi đua năm 2015 của Viện KSND huyện Cầu Kè.

Đồng chí Kim Hua trình bày Kế hoạch số 10 của VT VKSND tỉnh Trà Vinh


Đồng chí Võ Hoàng Dũng triển khai Kế hoạch công tác thi đua năm 2015 

Qua thảo luận đại biểu thống nhất kết quả công tác kiểm sát và công tác thi đua năm 2014 của Viện kiểm sát nhân huyện Cầu Kè và tập trung đi sâu đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 cũng như các giải pháp thực hiện của đơn vị.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trần Ngọc Giàu – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu ghi nhận thành tích công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè năm 2014, đồng thời đồng chí mong muốn năm 2015 VKSND huyện Cầu Kè cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của huyện nhà.


Đồng chí Trần Ngọc Giàu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lâu khẳng định, năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, công tác kiểm sát của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh còn gặp khá nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở ban, ngành, của địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, Viện kiểm sát nhân nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; góp phần đảm bảo cho Pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực, quan trọng của Viện kiểm sát huyện Cầu Kè – đơn vị hai năm liên tục 2013, 2014 được công nhận là tập thể “ Lao động xuất sắc” và vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, năm 2015 đơn vị VKSND huyện Cầu Kè sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc hơn nữa công tác của ngành.


Đồng chí Nguyễn Văn Lâu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Võ Hoàng Dũng đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh, của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời đồng chí cũng thay mặt công chức và người lao động đơn vị, hứa sẽ thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015 bằng những giải pháp cụ thể để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng Nhà nước giao.

Tác giả bài viết: Quốc Toàn (VKSND huyện Cầu Kè)