Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 02/6/2015 Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng VKSND huyện Cầu Kè làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè.
Đồng chí Võ Hoàng Dũng và Đoàn kiểm sát đang kiểm tra

Tại buổi làm việc, sau khi Đoàn nghe đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Phó Công an huyện – Trưởng nhà tạm giữ báo cáo về tình hình công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý  và giáo dục người chấp hành án phạt tù, đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ,…
Kết quả công tác kiểm sát từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/5/2015 cho thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: Công tác quản lý hồ sơ, thủ tục; không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; chế độ quản lý giam, giữ được phân loại theo Quy chế, Tạm giữ, tạm giam; trong buồng Tạm giữ, tạm giam có Nội quy nhà tạm giữ theo quy định,…

Trực tiếp kiểm sát buồng tạm giam
Phát biểu kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Hoàng Dũng đánh gíá cao những mặt đã làm được của Nhà tạm giữ và mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được trong việc quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Vũ- chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè phát biểu: Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Nhà tạm giữ Công an huyện là rất tốt, thể hiện qua kết quả công tác 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả tốt. Với vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, Mặt trận  Tổ quốc ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được, mong rằng các đồng chí làm tốt hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ 6 thnág cuối năm và cả năm 2015.
Thay mặt nhà tạm giữ, đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Trưởng nhà tạm giữ chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp và hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa để đạt được thành tích xuất sắc năm 2015.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm (Chuyên viên VKSND huyện Cầu Kè)