Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Phiên Tòa Phúc thẩm Hôn nhân gia đình được xét xử công khai vào ngày 08/6/2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, do Kiểm sát viên Mai Tư tham gia phiên Tòa.
Các đơn vị được mời tham dự theo dõi phiên Tòa để rút kinh nghiệm, có mặt các Kiểm sát viên và lãnh đạo gồm: Châu Thành, Trà Cú, Càng Long, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu kè, thành phố Trà Vinh và  một số đồng chí ở các Phòng trực thuộc Viện tỉnh.
Lãnh đạo dự phiên Tòa và chủ trì việc rút kinh nghiệm: đồng chí Trần Thị Huyền Trân- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh.

Hội đồng xét xử, KSV, thư ký phiên Tòa
Vụ án được đem ra xét xử là vụ án “Xin ly hôn chia tài sản”, giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Thanh Nhã, sinh 1965, ngụ số 102A Hùng Vương, khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và bị đơn làông Nguyễn Văn Cấn, sinh 1957, ngụ cùng địa chỉ trên.

Vụ án trên đã được Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh xét xử sơ thẩm vào ngày 20/01/2014 và bị kháng cáo.
Sau khi tham gia xét hỏi và nghe tranh luận đối đáp của những người tham gia tố tụng, kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm về: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng tại phiên Tòa của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; Quan điểm đối với nội dung vụ án.
Hội đồng xét xử đã đồng tình với quan điểm của Kiểm sát viên là hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm, giao cho cấp sơ thẩm tiến hành tố tụng theo thủ tục chung.

Đồng chí Mai Tư tại phiên Tòa
Quang cảnh phiên Tòa
Tại buổi rút kinh nghiệm (có mời chủ tọa phiên Tòa tham dự), các đại biểu có nhiều ý kiến thiết thực, chỉ ra những thiếu sót của Hội đồng xét xử trong phần thủ tục không hỏi người tham gia tố tụng về việc sử dụng  tiếng nói của người dân tộc,…; về phong cách của kiểm sát viên khi hỏi, khi phát biểu chưa rõ ràng về âm điệu,…; về căn cứ pháp luật cần áp dụng Luật tổ chức VKSND có hiệu lực từ ngày 01/6/2015.

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Đồng chí Mai Tư đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp thiết thực của các đồng chí tham dự để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân phát  biểu: Phiên Tòa rút kinh nghiệm ngày hôm nay đã đạt được kết quả tích cực, Kiểm sát viên đã thể hiện tốt vai trò khi tham gia phiên Tòa, các đồng chí được mời tham dự đã theo sát diễn biến của phiên Tòa, chỉ ra được những ưu điểm, phát hiện ra được những hạn chế để đóng góp cho kiểm sát viên, điều này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, cần phát huy trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung