Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Hưởng ứng các phong trào do Công đoàn viên chức tỉnh phát động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát đã vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 03/8/2015 của Công đoàn viên chức tỉnh, về tổ chức Hội thi tiếng hát trong cán bộ công chức, viên chức, lao động Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2015 và  Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 17/8/2015, về tổ chức hội thi “Khéo tay hay làm” trong cán bộ công chức, viên chức, lao động Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2015; Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát đã cử 05 đoàn viên tham gia vào các phong trào trên.

Đ/c Trần Thị Vẹn tham gia Hội thi tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức lao động

Đ/c Lê Thị Bảo Khuyên tham gia Hội thi tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức lao động
Đ/c Huỳnh Văn Xoài tham gia vòng chung kết Hội thi tiếng hát cán bộ công chức,
viên chức lao động
Hội thi tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức, lao động diễn ra trong tháng 9/2015 với 97 thí sinh là đoàn viên từ 52 Công đoàn cơ sở tham gia, Hội thi “Khéo tay hay làm” diễn trong tháng 10/2015 với 114 thí sinh là đoàn viên từ 57 Công đoàn cơ sở tham gia. Qua những ngày tích cực tham gia tranh tài từ hai hội thi, kết quả đơn vị Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh có đ/c Huỳnh Văn Xoài được vào vòng chung kết Hội thi tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức lao động; đ/c Nguyễn Thị Tuệ và Nguyễn Thị Mỹ Phượng tham gia Hội thi “Khéo tay hay làm” đạt giải khuyến khích.

Quang cảnh Hội thi “Khéo tay hay làm”

Đ/c Nguyễn Thị Tuệ và Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Phượng đạt giải khuyến khích
Hội thi “Khéo tay hay làm”


Đ/c Nguyễn Thị Tuệ và Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Phượng tham gia hội thi “Khéo tay hay làm”
Mặc dù chưa đạt kết quả cao, nhưng qua việc tham gia các phong trào trên đã duy trì được phong trào văn nghệ trong công chức và người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, kiến thức ẩm thực và kỹ năng nấu ăn của nữ công chức và người lao động trong đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tác giả bài viết: Hương Thủy (Phòng TKTP&CNTT)