Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 10 năm 2015, Công đoàn cơ sở VKS Tiểu Cần tổ chức buổi lễ kết nạp đoàn viên công đoàn cho 03 đồng chí là đ/c Đoàn Văn Thắng, đ/c Thạch Iran và đ/c Cao Trung Tín.
Tại buổi Lễ có mặt: Đồng chí Nguyễn Hùng Cường-Chỉ tịch Công đoàn cơ sở; Đ/c Huỳnh Văn Thiệu-Viện trưởng, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường đã đọc và trao các Quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn cho 03 đồng chí Đoàn Văn Thắng, Thạch Iran và Cao Trung Tín. Đồng chí nói rõ: Kể từ khi được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát và công tác tại Viện kiểm sát huyện Tiểu Cần, được phổ biến, tuyên truyền giáo dục về Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam đến nay đã ba tháng, sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của tập thể đoàn viên CĐCS Viện kiểm sát Tiểu Cần đều thống nhất rằng trong quá trình công tác tại đơn vị, các đồng chí đều có nhận thức tốt về Tổ chức Công đoàn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Công đoàn. Xét thấy 03 đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ Công đoàn Việt Nam nên tập thể đã tán thành việc kết nạp cho 03 đồng chí.


Đ/c Nguyễn Hùng Cường đọc các Quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn
Đồng chí Đoàn Văn Thắng, thay mặt cho các đồng chí được kết nạp tại buổi lễ, phát biểu cảm nghĩ của mình về việc được gia nhập vào tổ chức Công đoàn, đồng chí rất vui mừng và tự hào khi được trở thành người đoàn viên Công đoàn và hứa hẹn sẽ không ngừng phấn đấu để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Thắng phát biểu cảm nghĩ
Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng phát biểu: Rất vui mừng ngày hôm nay Công đoàn cơ sở huyện Tiểu Cần có thêm 03 công đoàn viên mới góp thêm sức mạnh cho tổ chức Công đoàn, mong rằng các đồng chí công đoàn viên ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của mình, vừa là công đoàn viên vừa là công chức trong đơn vị, để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo.

Đồng chí Thiệu phát biểu tại buổi lễ

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng (VKS Tiểu Cần)