Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trong các ngày 16, 17, 18 và ngày 21 tháng 3 năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tất cả Ủy ban nhân dân xã thuộc huyện Duyên Hải trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo.
Kiểm sát án treo tại xã Đôn Châu
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Hà Văn Phúc – Phó viện trưởng, đồng chí Lâm Minh Khoa – Kiểm sát viên, cùng đại diện của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải. Tiếp Đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân nhân và Trưởng công an xã.
Nhìn chung công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại các xã có những kết quả tích cực từ khâu ban giao, phân công người giám sát, quản lý đến việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách,…UBND các xã đã làm tốt, nhất là không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách.
Kiểm sát án treo tại xã Đôn Xuân
Tại buổi kết luận các cuộc Kiểm sát, thay mặt Đoàn, đồng chí Hà Văn Phúc phát biểu kết luận: Ngoài những ưu điểm nêu trên, UBND xã còn có hạn chế đó là trường hợp người chấp hành án treo đã chấp hành hơn ½ thời gian thử thách và đã thực hiện xong phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí xong nhưng Ủy ban nhân dân cấp xã chậm đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách (xã Đôn Châu 01, xã Đôn Xuân 01 ), yêu cầu các xã trên phải khắc phục ngay.
Kiểm sát án treo tại xã Long Khánh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã hứa tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được và sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt việc giám sát, giáo dục đối với bị án treo.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi- VKSND huyện Duyên Hải.