Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 29/4/2016 Viện KSND huyện Duyên Hải đã công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động phân loại án tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trước đó, từ ngày 19/4/2016 đến ngày 22/4/2016, Đoàn kiểm sát do đồng chí Hà Văn Phúc – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Duyên Hải, làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động phân loại án tại Chi cục THADS huyện Duyên Hải, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/3/2016.
Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THA huyện Duyên Hải
Đoàn đã được đồng chí Trần Văn To – Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Duyên Hải cùng các đồng chí Chấp hành viên, Kế toán, Thủ quỹ của đơn vị tiếp và thực hiện các yều cầu trong suốt quá trình kiểm sát và công bố Quyết định.
Đồng Hà Văn Phúc công bố kết luận
Trong phần công bố nội dung Kết luận, đồng chí Hà Văn Phúc đã kiến nghị: Ngoài những ưu điểm đạt được là có mở sổ theo dõi, thống kê, báo cáo và theo dõi hoạt động thi hành án, chấp hành đúng quy định của pháp luật, ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng hạn luật định, thực hiện việc phân loại án đúng quy định,…Chi cục THADS huyện Duyên Hải vẫn còn nhiều hạn chế đó là việc chậm xác minh điều kiện thi hành án, việc tống đạt các quyết định thi hành án cho đương sự, thành phần tham gia xác minh điều kiện thi hành án thực hiện chưa đúng,…Các hạn chế trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện công tác thi hành án dân sự, do đó cần phải khắc phục ngay.
Đồng chí Trần Văn To phát biểu tiếp thu 
Đồng chí Trần Văn To đã chân thành tiếp thu về những ưu điểm, khuyết điểm như nội dung Kết luận đã nêu và hứa sẽ có biện pháp chẩn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi – VKSND huyện Duyên Hải