Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 4 và ngày 12 tháng 5 năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại 05 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Tiểu Cần.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Võ Văn Tư – Phó viện trưởng, đồng chí Cao Trung Tín – Chuyên viên, cùng đại diện của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần. Tiếp Đoàn kiểm sát có lãnh đạo Ủy ban nhân nhân và các Trưởng Công an xã Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới, Phú Cần, thị trấn Tiểu Cần.

Cảnh kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Long Thới
Nhìn chung công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại thị trấn và các xã đã được lãnh đạo Ủy ban nhân nhân và các Trưởng Công an xã quan tâm và thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Chấp hành tốt từ khâu bàn giao, phân công người giám sát, quản lý đến việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, nhất là không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách.

Tuy nhiên, tại UBND xã Hiếu Tử, thị trấn Tiểu Cần cũng còn những hạn chế đó là về lập hồ sơ quản lý án treo còn thiếu bản tự nhận xét của các bị án, việc này cần phải bổ sung cho đủ.
Đồng chí Võ Văn Tư phát biểu kết luận tại các cuộc Kiểm sát, mong rằng các đồng chí Ủy ban, Công an tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục hạn chế để công tác giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo ngày một tốt hơn.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu Cần