Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016, ngày 31/5/2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần thời điểm từ 01/12/2015 đến 31/5/2016
Thành phần gồm có: đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Cao Trung Tín – Chuyên viên giúp việc. Cùng tham dự có đồng chí Lê Văn Mười – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm sát đang kiểm tra 
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Lê Văn Tộ- Phó Công an-Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần và một số đồng chí quản giáo.
Sau khi được nghe Nhà tạm giữ báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam.
Phát biểu kết thúc cuộc kiểm sát đồng chí Võ Văn Tư  kết luận: Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần trong 06 tháng đầu năm 2016 đã khắc phục được những sai sót, khuyết điểm trong thời gian qua, đã tổ chức, quản lý việc giam, giữ theo đúng quy định của pháp luật, số người vi phạm nội quy, quy chế, trốn, chết đều không có; lập đầy đủ hồ sơ và các loại sổ sách theo dõi đầy đủ; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như: đảm bảo vệ sing an toàn thực phẩm, ăn uống đúng tiêu chuẩn, định lượng, chế độ thăm gặp, nhận quà, đồ tiếp tế, công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và các chế độ khác được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Kiểm sát trực tiếp tại các buồng giam, giữ

Đồng chí Tộ đã chân thành tiếp thu, hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKSND huyện Tiểu cần