Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 01/6/2016 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè theo định kỳ 6 tháng đầu năm 2016.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên, chuyên viên và đồng chí Trần Quang Vũ –Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè.

Tiếp đoàn có đồng chí Võ Hoàng Tuấn phó trưởng Công an huyện – Trưởng  Nhà tạm giữ, đồng chí Lâm Sết – Đội phó Đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ tạm giam, thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè.

Đ/c Lâm Sết báo cáo với Đoàn
Qua báo cáo và trực tiếp kiểm sát, kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; Không có trường hợp nào quá hạn tạm giam; Về quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, chế độ khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động,…được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.
Đồng thời Nhà tạm giữ cũng đảm bảo quyền bẩu cử của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định.
Đ/c Võ Hoàng Dũng phát biểu kết luận
Kết luận cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã biểu dương và đề nghị Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện cần phát huy hơn nữa những mặt làm được trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm (Chuyên viên VKSND huyện Cầu Kè)