Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 12/8/2016, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đồng chí Phạm Văn Tính vào Đảng.
Tham dự buổi lễ có đồng chí: Huỳnh Văn Thiệu – Bí thư chi bộ, đồng chí Võ Văn Tư-Phó bí thư, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Buổi lễ đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm và đúng theo quy định của Đảng.


Lễ chào cờ và hát quốc ca
Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Tư đã công bố và trao quyết định kết nạp Đảng viên số 961-QĐ/HU ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy Tiểu Cần cho đồng chí Phạm Văn Tính.
Ngay sau khi nhận quyết định, đảng viên Phạm Văn Tính đã tuyên thệ trước cờ Đảng, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Tư trao quyết định kết nạp Đảng

Đảng viên Phạm Văn Tính tuyên thệ

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu phát biểu
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu đã nêu rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm của người Đảng viên để đồng chí Tính hiểu rõ hơn, đồng thời phân công Đảng viên Nguyễn Thị Màu giúp đỡ để đồng chí Tính trong thời gian 12 tháng dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trở thành Đảng viên chính thức.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu Cần