Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện quyết định số: 163-QĐ/HU ngày 20 tháng 6 năm 2016 về việc kết nạp Đảng viên, ngày 27 tháng 6 năm 2016, Chi bộ Viện Kiểm sát huyện Càng Long đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Phan Văn Hiếu hiện đang công tác tại đơn vị.
Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Sơn – Huyện ủy viên- Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát huyện Càng Long, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Đảng.


Toàn cảnh buổi lễ
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Sơn đã công bố và trao quyết định kết nạp Đảng viên, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, đồng thời phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Hiếu trong thời gian dự bị 12 tháng. Mong rằng trong thời gian tới, đồng chí Hiếu tiếp tục phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và của ngành, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, cố gắng vươn lên để đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Trần Thanh Sơn trao quyết định
Sau khi nhận quyết định kết nạp, đảng viên Phan Văn Hiếu đã đọc lời thề của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ cảm xúc vui mừng khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo, sự giúp đỡ của đồng nghiệp; hứa đóng góp hết sức mình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành Đảng viên chính thức.

Đ/c Phan Văn Hiếu tuyên thệ

Các đồng chí tham dự đều chúc mừng Đảng viên Phan Văn Hiếu.

Tác giả bài viết: Cao Minh Dương-VKSND huyện Càng Long