Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016, sáng ngày 01/9/2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú.
Quang cảnh cuộc kiểm sát trực tiếp
Đoàn kiểm sát do đồng chí: Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, chuyên viên và đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Trà Cú.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Trương Văn Sáu, Phó Trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đ/c Nhan Hùng Linh – Phó thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cùng một số cán bộ công tác trong đơn vị.
Sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả công tác (số liệu từ ngày 01/06/2016 đến ngày 31/08/2016), đoàn đã đi vào kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; Không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định. Quản lý, theo dõi người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động…
Đ/c Nhan Hùng Linh báo cáo với Đoàn kiểm sát
Đ/c Trầm Văn Mừng phát biểu kết luận
Kết luận cuộc kiểm sát, đ/c Trầm Văn Mừng đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú và đề nghị các đồng chí cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Trương Văn Sáu chân thành tiếp thu và hứa Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú tiếp tục phát huy những ưu điểm, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa quy định về giam, giữ và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Kim Sum – VKSND huyện Trà Cú.