Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 07/9/2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Tòa án ND tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên Tòa rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa vụ án Dân sự sơ thẩm về “Tranh chấp chia thừa kế tài sản”.

Quanh cảnh phiên Tòa
Về dự phiên Tòa có Lãnh đạo Viện tỉnh, cấp trưởng, phó và Kiểm sát viên Phòng 9, Phòng 10 cùng Lãnh đạo và Kiểm sát viên của 9 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Kiểm sát viên Mai Tư tham gia phiên Tòa.
Nguyên đơn: Bà Lý Thị Hồng, sinh năm 1965, địa chỉ số 04 đường Trần Phú, khóm 6, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Bị đơn: Ông Lý Bình, sinh năm 1969, địa chỉ số 04 đường Trần Phú, khóm 6, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Nội dung kiện về Tranh chấp chia thừa kế tài sản.
Kiểm sát viên Mai Tư
Tại phiên Tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án như: việc chấp hành pháp luật tố tụng của thẩm phán và Hội đồng xét xử. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hồng yêu cầu chia di sản theo pháp luật. Hội đồng xét xử đã chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh.
Sau khi kết thúc phiên tòa, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm tại hội trường Viện tỉnh.
Các đại biểu đã đóng góp cho Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa những ý kiến như: về ưu điểm tác phong chững chạc, có kinh nghiệm và bản lĩnh; về hạn chế trình bày bài phát biểu chưa mạch lạc.
Đồng chí Mai Tư chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp.
Một số hình ảnh buổi rút kinh nghiệm và các đại biểu đóng góp:
Toàn cảnh buổi rút kinh nghiệm
Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân-KSV VKSND thành phố Trà Vinh
Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt- Phó Viện trưởng VKSND thành phố Trà Vinh
Đồng chí Nguyễn văn Đoàn-Kiểm sát viên trung cấp Phòng 10
Đồng chí Trần Hương Thủy-Kiểm sát viên trung cấp Phòng 9
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Huyền Trân đánh giá Kiểm sát viên Mai Tư đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát tại phiên Tòa, thể hiện tác phong chuẩn mực, bản lĩnh nghiệp vụ của Kiểm sát viên. Tuy nhiên đồng chí cần rút kinh nghiệm trong việc trình bày bài phát biểu; Các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng và Kiểm sát viên tham dự  góp phần quan trọng cho Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa và Kiểm sát viên dự phiên Tòa tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tham gia phiên Tòa.
Đồng chí Trần Thị Huyền Trân

Tác giả bài viết: Hương Thủy – Phòng 9