Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 21/02/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí: Huỳnh Văn Thiệu-Viện trưởng, Nguyễn Hùng Cường – Kiểm sát viên, Phạm Văn Tính – chuyên viên, đã đến kiểm tra việc thực hiện kiến nghị số 185/KN-VKS ngày 28/7/2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu cần.

Tiếp Đoàn có các đồng chí: Trần Văn To – Chi cục trưởng, Dương Bền và đồng chí Nguyễn Minh Kiệt – Phó Chi cục trưởng, cùng các đồng chí Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.
Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu đã phát biểu mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố quyết định số 53-QĐ/VKS ngày 03/02/2017 của VKSND huyện Tiểu Cần về việc kiểm tra thực hiện kiến nghị.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu phát biểu mục đích, yêu cầu
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố Quyết định 
Tiếp theo, đồng chí Dương Bền Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát, sau đó, Đoàn tiến hành đi vào kiểm tra đối với từng yêu cầu cụ thể theo kiến nghị.
Đồng chí Dương Bền báo cáo
Đến ngày 23/02/2017, Đoàn kết thúc kiểm tra và thông báo dự thảo Kết luận. Qua kết quả kiểm tra cho thấy Chi cục Thi hành án có cố gắng tích cực trong việc lập các loại hồ sơ, ghi chép sổ sách thi hành án theo đúng quy định, tiến hành xác minh điều kiện thi hành án đầy đủ…Tuy nhiên có một số vấn đề,trong Kiến nghị đã nêu, Chi cục chưa thực hiện tốt, như: 07 việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thực hiện việc thi hành; có 03 việc chưa đưa ra cưỡng chế thi hành án mặc dù đã đủ điều kiện; có 08 việc chưa xử lý vật chứng.
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố dự thảo kết luận
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện phải khắc phục ngay những thiếu sót nêu trên để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Đồng chí Trần Văn To phát biểu tiếp thu
Đồng chí Trần Văn To chân thành tiếp thu ý kiến của Viện kiểm sát qua kết quả kiểm tra và hứa sẽ khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Tính – VKS Tiểu Cần