Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, ngày 01/03/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Thạch Tha – Kiểm sát viên; Nhà tạm giữ Công an huyện có đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Trưởng nhà tạm giữ, cùng Ban chỉ huy đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tiếp, làm việc với đoàn Kiểm sát.
Đồng chí Kim Hua – Phó viện trưởng, công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp
Đồng chí Hua đã công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp Kiểm sát, sau đó Lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo kết quả công tác theo nội dung Kế hoạch Kiểm sát (Số liệu từ ngày 01/12/2016 đến 28/02/2017). Đoàn tiến hành kiểm sát các nội dung như: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan; Kiểm sát chế độ ăn uống, thăm gặp, nhận quà, chăm sóc y tế, lao động và học tập; Kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ; Kiểm sát nơi tạm giữ, tạm giam và bị án chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ; Tiếp xúc và hỏi người bị tạm giữ, tạm giam.
Tiếp theo Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam ở từng buồng giam, giữ, …
Kết quả Kiểm sát cho thấy Nhà tạm giữ đã đạt được những ưu điểm như: thực hiện đúng qui định, thủ tục hồ sơ tiếp nhận và trích xuất; phân loại, quản lý, giáo dục các đối tượng tạm giữ, tạm giam và phạm nhân thi hành án; Không xảy ra trường hợp tạm giữ, tạm giam không có lệnh hoặc quá hạn.
Đồng chí Kim Hua – Phó viện trưởng kiểm tra nơi giam, giữ
và hỏi người bị tạm giữ, tạm giam
Về hạn chế, thiếu sót: Việc cập nhật tài liệu trong hồ sơ chưa đầy đủ (biên bản bắt người, biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú).

Đại diện Lãnh đạo nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến về kết quả  kiểm sát và tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác giam, giữ trong thời gian tới.

Đội THAHS và HTTP tiếp thu ý kiến của Đoàn và hứa khắc phục khuyết điểm.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè sẽ ban hành kết luận chính thức theo quy định.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoài Linh-VKS Cầu kè.