Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 14 đến ngày 17/3/2017, VKSND huyện Trà Cú đã kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự (án treo) tại các xã An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Phước Hưng và Ngãi Xuyên.

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Ngãi Xuyên
Thành phần đoàn kiểm sát gồm: Đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn và đồng chí Huỳnh Đoàn Tố Quyên – Kiểm sát viên, làm thành viên. Tiếp đoàn có các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Công an của các xã.

Tại các cuộc kiểm sát, Đồng chí Mừng công bố các quyết định kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát về việc kiểm sát tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phát tù nhưng cho hưởng án treo tại các xã. Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách (gồm 12 người chấp hành án treo), kết quả cho thấy hầu hết các đơn vị được kiểm sát đều thực hiện tốt các quy định về thi hành án phạt tù cho hưởng án treo như: Công an xã có tham mưu cho Chủ tịch UBND xã phân công người giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đúng theo quy định, hồ sơ, sổ sách thể hiện đầy đủ, bản cam kết của người chấp hành án, lý lịch của người chấp hành án đúng theo biểu mẫu của Bộ Công an. Hầu hết những người được hưởng án treo đều chấp hành tốt các quy định, định kỳ hằng quý có gửi bản tự nhận xét cho người giám sát, giáo dục,… .


Đ/c Nguyễn Văn Bình – Trưởng CA xã Ngãi Xuyên báo cáo

Đ/c Mừng và đ/c Quyên kiểm tra hồ sơ, sổ sách
Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Trầm Văn Mừng đề nghị trong thời gian tới UBND các xã cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về án treo nhằm giáo dục các bị án vì đây là giải pháp hiệu quả đưa người phạm tội sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Tác giả bài viết: Kim Sum – VKSND huyện Trà Cú