Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 của Viện KSND huyện Cầu Kè, từ ngày 15 – 17/3/2017, Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè– Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân xã An Phú Tân, Tam Ngãi và Thông Hòa.
Tham gia với đoàn có đại diện Mặt trận Tổ Quốc và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện.


Đồng chí Võ Hoàng Dũng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại UBND xã An Phú Tân
Sau khi nghe UBND các xã báo cáo, Đoàn tiến hành kiểm sát các nội dung như: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giám sát, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ; các trình tự, thủ tục trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo mà địa phương đã áp dụng; các biện pháp giám sát, giáo dục của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Bên cạnh việc kiểm sát, đoàn kiểm sát còn phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè hướng dẫn công tác thi hành án hình sự cho UBND các xã trong việc lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra hồ sơ và trao đổi nghiệp vụ tại UBND xã Tam Ngãi
Công an các xã đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND về việc quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; Hàng quí đều cho các đối tượng phải thi hành án viết bản tự kiểm điểm về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành pháp luật; lập hồ sơ xem xét rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Tại buổi kết luận cuộc kiểm sát, thay mặt đoàn, đồng chí Võ Hoàng Dũng phát biểu về kết quả của công tác thi hành án hình sự đối với UBND các xã và đề nghị cần phát huy những ưu điểm đã đạt được để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND các xã đã chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn, hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tổng hợp ban hành kết luận chính thức.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoài Linh – VKSND huyện Cầu Kè