Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 13/4/2017 phòng Kiểm sát thi hành dân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Đoàn phúc tra gồm có: Đ/c Huỳnh Minh Thuyên – Trưởng đoàn phúc tra; Đ/c Phạm Thanh Lân – Phó trưởng phòng – kiểm sát viên trung cấp; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên – Chuyên viên.

Đại diện cục THADS gồm có: Đ/c Trần Việt Hồng – Phó Cục trưởng CTHADS; Đ/c Nguyễn Văn Tam – Trưởng phòng nghiệp vụ; Đ/c Nguyễn Văn Dương – Chấp hành viên; Đ/c Cao Đức Phong – Chấp hành viên; Đ/c Lâm Thị Tố Quyên – Kế toán nghiệp vụ.
Tại buổi làm việc đ/c Huỳnh Minh Thuyên thông qua Quyết định số: 30/QĐ-VKS và Kế hoạch phúc tra số: 31/KH-KSTHA ngày 23/3/2017 về việc phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo đ/c Nguyễn Văn Tam thay mặt đơn vị được phúc tra thông qua báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị năm 2016.

Đoàn phúc tra đang làm việc tại Cục THADS tỉnh
Đoàn phúc tra tiến hành phúc tra các nội dung đã kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm năm 2016 như :Về sổ nghiệp vụ, về phân công chấp hành viên, về thực hiện việc thông báo thi hành án và lập hồ sơ thi hành án dân sự, việc chậm xác minh, phân loại và giải quyết việc thi hành án, về tạm ứng án phí tạm thu khác.
Đ/c Phạm Thanh Lân kiểm tra hồ sơ
Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, lãnh đạo Cục thi hành án đã nghiêm túc tiếp thu, thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị và chỉ đạo chặt chẽ việc khắc phục vi phạm, thiếu sót. Đối với chấp hành viên đã thể hiện rất cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, từ đó đã kịp thời bổ sung, khắc phục những hạn chế thiếu sót, vi phạm đã được nêu trong kiến nghị.

Qua phúc tra hồ sơ đối với tất cả các nội dung trong kiến nghị Cục thi hành án đã thực hiện rất kịp thời và đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Duyên- Phòng 11