Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, ngày 29/5/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng làm trưởng đoàn;  đ/c Nguyễn Văn Tươi – Kiểm sát viên làm thành viên, phối hợp với Đoàn kiểm sát có: đồng chí Võ Văn Thiết đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Võ Thanh Trân đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Thành Đô phó trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Bá Năm – Đội phó đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam Công an huyện Châu Thành.
Thời gian kiểm sát từ 25/02/2017 đến 28/5/2017.


Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Đồng chí Dương Thành Đô báo cáo với Đoàn kiểm sát
Sau khi nghe đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành báo cáo, Đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách cho thấy, trong thời gian trên (25/02/2017 đến 28/5/2017): về công tác tạm giữ tổng số 06 người, đã khởi tố chuyển giam 06 người; về tạm giam tổng số 26 người, đã giải quyết 07 người, tồn 19 người; số phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ 02 người. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các buồng Nhà tạm giữ; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù.

Sau khi kiểm sát và trao đổi ý kiến với đại diện Ban pháp chế HĐND, địa diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tại buổi kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Diệp Quang Đô kết luận:  Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam như khám sức khỏe, chụp ảnh,…; Không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động… được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.
Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực của Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Nhà tạm giữ,  các đồng chí đã quan tâm làm tốt, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, việc làm đó cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới.


Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đồng chí Dương Thành Đô chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, cám ơn sự quan tâm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của đơn vị và hứa sẽ phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành