Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 21/6/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội trường đơn vị.
Tham dự Hội nghị có: đồng chí Phan Hoàng Hải- Viện trưởng, chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó viện trưởng Nguyễn Văn Lâu, Lê Trai cùng các đồng chí Viện trưởng VKS cấp huyện, các đồng chí là Trưởng, phó các Phòng trực thuộc và Kiểm sát viên trung cấp.
Hội nghị được truyền hình trực tuyến giữa VKS tỉnh và 9 điểm cầu VKS cấp huyện.


Toàn cảnh Hội nghị
Theo nội dung báo cáo số: 135/BC-VKS ngày 07/6/2017 của VKSND tỉnh Trà Vinh do đồng chí Bùi Thanh Hận- Chánh văn phòng trình bày, kết quả công tác ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả: -Về hình sự: Giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm 327/395 tin đạt tỷ lệ 82,8%; Thực hành quyền công tố-kiểm sát điều tra 320 vụ/374 bị can; Truy tố 193 vụ/250 bị can; Thực hành quyền công tố-Kiểm sát xét xử sơ thẩm 194 vụ/263 bị cáo. -Về dân sự: Án dân sự đã kiểm sát thụ lý 4.031 vụ; tham gia phiên Tòa 217 vụ; kiểm sát 2460 bản án quyết định; Ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm, 05 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm,…
Nhìn chung 6 tháng đầu năm, toàn ngành Kiểm sát Trà Vinh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đúng như Kế hoạch đã đề ra, bên cạnh đó cũng có những hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Bùi Thanh Hận- Chánh văn phòng trình bày báo cáo
Phần thảo luận, đã diễn ra sôi nổi, có 9 ý kiến phát biểu, tập trung vào những vướng mắc khó khăn trong công tác như về công tác phối hợp giữa tỉnh và huyện, công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự, công tác giải quyết án hình sự,…
Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải đã kết luận từng vấn đề vấn đề mà các đại biểu quan tâm và nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm toàn ngành Kểm sát tỉnh Trà Vinh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị,các Nghị quyết số 37, 63,96,111 và các Nghị quyết khác của Quốc hội. Phải tăng cường chất lượng tất cả các khâu công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra trong Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2017. Các đồng chí cần đẩy mạnh thực hiện khâu công tác đột phá, nâng cao tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm đối với án dân sự (nhất là 02 đơn vị: Châu Thành và Tiểu Cần), đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phiên Tòa rút kinh nghiệm cả hình sự và dân sự, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên; bên cạnh đó cũng cần phải quan tâm hơn nữa trong công tác cán bộ, phát huy năng lực cá nhân, trí tuệ tập thể trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của ngành,…

Đồng chí Phan Hoàng Hải phát biểu kết luận hội nghị
Hội nghị đã kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.
Một số hình ảnh đại biểu phát biểu tại hội nghị:

Đồng chí Lê Trai- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Châu Văn Kim-Viện trưởng VKSND huyện Càng Long

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Viện trưởng VKSND thành phố Trà Vinh

Đồng chí Võ Hoàng Dũng-Viện trưởng VKSND huyện Cầu Kè

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng-Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Mai Tư-Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Huỳnh Minh Thuyên-Trưởng phòng 11 VKSND tỉnh Trà Vinh
Một số hình ảnh các điểm cầu theo dõi hội nghị qua hệ thống truyền hình:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần

Tác giả bài viết: Hoàng Trung- Phòng TK