Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 15/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm sát quí III/2017 tại hội trường đơn vị.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có: đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Lâu, Lê Trai, Trần Thị Huyền Trân, cùng tất cả các Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 09 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hận đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Qúi III/2017. Trong Quí III, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả như sau:
– Về hình sự: Giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đã giải quyết 148/203 tin; Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra 167 vụ/202 bị can; Truy tố 98 vụ/135 bị can; Thực hành quyền công tố – kiểm sát xét xử sơ thẩm 110 vụ/ 158 bị cáo.
– Về dân sự: án dân sự đã kiểm sát thụ lý 2649 vụ, việc; Kiểm sát viên tham gia 172 vụ, việc; kiểm sát 1481 bản án, quyết định; Ban hành 03 kiến nghị và 03 kháng nghị phúc thẩm,…..


Đ/c Bùi Thanh Hận trình bày báo cáo

Nhìn chung, trong Qúi III/2017, toàn ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Phần tham luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, các đơn vị tại các điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã phát biểu ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị mình.


Đ/c Phan Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong Qúi III. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh rằng: các đơn vị cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2017 của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Tác giả bài viết: Hoàng Trung- phòng Thống kê