Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, vào ngày 28/6/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng làm Trưởng đoàn; các đồng chí Nguyễn Hoài Linh – Kiểm sát viên, Võ Quốc Toàn – Chuyên viên làm thành viên.

Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí Lâm Chí Hiếu – Phó thủ trưởng cùng các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp
Sau khi nghe đ/c Sơn Sô Tha báo cáo về kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2016 đến ngày 15/6/2017 (theo Kế hoạch kiểm sát), Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan.Tổng số tiếp nhận: 37 tin, trong đó tin tố giác của công dân về tội phạm hoặc người phạm tội: 20 tin, tin báo của cơ quan, tổ chức về tội phạm: 03 tin, tin do Cơ quan điều tra trực tiếp phát hiện, thu thập: 14 tin. Đã giải quyết 32 tin (Quyết định khởi tố vụ án hình sự: 16 tin, Không khởi tố hình sự: 13 tin,Tạm dừng: 03 tin). Còn lại 05 tin (không có quá hạn).

Đ/c Sơn Sô Tha – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp báo cáo
Qua kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè nhận thấy:
– Về ưu điểm: Cơ quan điều tra thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Sau khi tiếp nhận có vào sổ thụ lý để theo dõi, phân công cán bộ điều tra xác minh tin báo, tố giác; sau khi tiếp nhận nhanh chóng xác minh để làm căn cứ giải quyết nhanh chóng, đúng hạn luật định.
– Về hạn chế: công tác phân loại tin báo, tố giác tội phạm chưa đảm bảo chính xác; không lập Kế hoạch xác minh tin báo, tố giác tội phạm theo quy định; hồ sơ chưa thể hiện biên bản khám nghiệm hiện trường; các biên bản tố tụng ghi thiếu ngày, tháng lập biên bản. Đồng thời Cơ quan điều tra có tiếp nhận tin báo, tố giác, thực hiện việc khám nghiệm hiện trường đầy đủ nhưng không đưa vào thụ lý và giải quyết  20 vụ tin báo (trong đó trộm cắp tài sản 19 vụ; cố ý gây thương tích 01 vụ).
Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát, vào ngày 07 tháng 7 năm 2017 Viện trưởng VKSND huyện Cầu Kè đã ban hành Kiến nghị số: 301/KN –VKS  yêu cầu Thủ trưởng CQCSĐT Công an huyện Cầu Kè chỉ đạo Điều tra viên, cán bộ điều tra trong quá trình tiến hành tố tụng phải tuân thủ qui định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan để khắc phục ngay vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm như đã nêu trên.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm – VKS Cầu Kè