Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 13/07/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên Tòa dân sự phúc thẩm rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên.
Tham dự phiên Tòa có Kiểm sát viên, chuyên viên Phòng 9 và phòng 10 Viện KSND tỉnh Trà Vinh. Kiểm sát viên Trần Hương Thủy tham gia kiểm sát tại phiên Tòa.
Tham dự phiên Tòa
Đây là phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai vụ án dân sự về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Út Lớn, bà Nguyễn Thị Út, bà Nguyễn Thị Út Bé cùng địa chỉ ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh với bị đơn ông Nguyễn Văn Đẻn cùng địa chỉ với nguyên đơn.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang tuyên xử: chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chia thừa kế 03 thửa đất do cha mẹ chết không để lại di chúc cho 04 người con gồm 03 nguyên đơn và bị đơn.
Sau phiên tòa nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo.
Kiểm sát viên Trần Hương Thủy phát biểu tại phiên Tòa
Viện KSND tỉnh Trà Vinh kháng nghị bản án sơ thẩm số 09/2017/DS-ST ngày 19/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang do vi phạm về tố tụng như thu thập chứng cứ không đầy đủ, không giải quyết hết nội dung vụ án và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh hủy bản án sơ thẩm trên để giao Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo thẩm quyền.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng. Tham gia hỏi các bên đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng và giải quyết nội dung vụ án theo đúng quy định tại Điều 306 Bộ Luật TTDS 2015. Kết quả: Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát.
Sau phiên tòa, đồng chí Mai Tư – Trưởng phòng 9, chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm. Các đồng chí tham dự phiên toà đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến đối với Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa. Bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm như: tác phong chững chạc, tham gia xét hỏi, phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án đúng trình tự, thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự, phát biểu quan điểm rõ ràng, đặt câu hỏi đúng trọng tâm,… các ý kiến đóng góp còn chỉ ra hạn chế của KSV là đặt câu hỏi cho đương sự còn dài.

Đồng Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Thị Hậu-KSV Phòng 9 đóng góp ý kiến
Đồng chí Trần Hương Thủy cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Kiểm sát viên tham dự phiên tòa để rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng chuyên môn trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Hương Thủy tiếp thu

Tác giả bài viết: Ngọc Hân – Phòng 9