Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, sáng ngày 31/7/2017 VKSND huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Cao Trung Tín – Chuyên viên làm thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Tiểu Cần. Phối hợp với đoàn kiểm sát còn có đồng chí Lê Văn Mười – Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Tiểu Cần.

Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí: Lê Văn Tộ – Phó trưởng công an huyện – Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự; đồng chí Thạch Khe Ma Rinh – Đội trưởng, đồng chí Lê Văn Cộng – Đội phó, cùng một số đồng chí được phân công quản lý hồ sơ, sổ sách.
Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Cộng đã báo cáo kết quả công tác THAHS từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/7/2017, Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan, đối chiếu số liệu thực tế và kiểm tra các công tác về thi hành án hình sự trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Cộng báo cáo kết quả công tác THAHS
Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy:

Về ưu điểm, Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tích cực thực hiện tốt công tác tiếp nhận và chuyển người bị kết án để đưa đi chấp hành án đúng quy định; tống đạt quyết định thi hành án cho người đang bị tạm giam, chuyển hồ sơ, đối tượng thi hành án đúng thời hạn; dẫn giải thi hành án hoặc trích xuất theo yêu cầu của Tòa án đúng quy định, thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ đối với phạm nhân phục vụ Nhà tạm giữ; có hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác thi hành án treo đối với UBND cấp xã…

Đồng chí Võ Văn Tư kiểm tra số liệu, sổ sách
Bên cạnh những ưu điểm trên, Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần vẫn còn thiếu sót trong việc chưa kịp thời nhắc nhở UBND cấp xã báo cáo định kỳ 03 tháng một lần về việc quản lý người đang hoãn chấp hành án cho cơ quan THAHS nắm để thông báo lại cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án.
Toàn cảnh buổi kiểm sát trực tiếp
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Văn Tư đánh gíá cao những mặt đã làm được của Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Tiểu Cần, mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Tộ thay mặt đơn vị đã chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn và sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu Cần